Lessenpakket

Voor elke klas van het kleuter- en lager onderwijs is een aparte lessenreeks voorzien. Deze bestaat uit lesvoorbereidingen en werkblaadjes voor de leerlingen.

Het materiaal is enkel digitaal beschikbaar (pdf-files).
Dit kan volledig gratis worden gedownload op www.lessenpakket.be.

In deze brochure kan je ook heel wat leuke informatie terugvinden over de aardappel: Aardappel wie ben je? Patati en PatataHet belang van gezonde voeding

Willen kinderen opgroeien tot gezonde volwassenen, dan is een evenwichtige voeding een vanzelfsprekende vereiste. In onze samenleving, waar een enorme keuze is aan voedingsmiddelen, mag dit geen probleem zijn. Maar de realiteit is soms anders...

Een belangrijk deel van de bevolking heeft onvoldoende oog voor een gezonde voeding of erkent het belang niet van gezonde eetgewoonten. Een groot aantal chronische ziekten wordt veroorzaakt door een onevenwichtige of eenzijdige voeding.

Wie zich echter aan een aantal eenvoudige regels houdt, kan nochtans door goede eetgewoonten en voldoende beweging veel problemen voorkomen en gezonder leven.Voedingseducatie

Gezond eten is zeker iets wat aangeleerd kan worden. Vooreerst moeten de ouders zich bewust zijn van het belang van de juiste eetgewoonten. Maar hier is ook een zeer belangrijke taak weggelegd voor het onderwijs. Gezonde voeding en een verantwoorde eetcultuur zijn een belangrijke pedagogische opdracht voor de basisschool. Deze thematiek is terecht opgenomen in de ontwikkelingsdoelen, de eindtermen en de leerplannen van de verschillende netten.Doelstelling van VLAM

VLAM wil kinderen van 3 tot 12 jaar met deze lessenreeksen op een objectieve en prettige manier informeren over gezonde voedingsmiddelen uit eigen land. Daartoe biedt het leerkrachten een pakket thematische lessenreeksen aan die in het opvoedings- en leerprogramma van de betreffende klassen een volwaardige plaats kunnen innemen.Werken met de thematische lessenpakketten

De lessenpakketten zijn makkelijk te downloaden en te kopiëren. De lessen zijn steeds opgebouwd rond een bepaald product uit onze dagelijkse voeding, zoals de aardappel. Er is gezorgd voor een spreiding over de verschillende leergebieden en voor een gevarieerd en prettig aanbod.

De lessenreeksen zijn getoetst aan de onderwijsprogramma’s en zijn opgesteld door ervaren auteurs die zelf voor een klas gestaan hebben. Bovendien zijn de lessen op voorhand uitgeprobeerd op haalbaarheid en effectiviteit.

VLAM stelt zich garant voor de correcte inhoud van de lessen. De leerkracht maakt zelf een keuze uit het aanbod. De opdrachten kunnen zowel klassikaal als individueel gegeven worden en zijn ook perfect toepasbaar in hoeken- en contractwerk. Gesneden brood voor alle leerkrachten: eens de gekozen pagina’s gekopieerd zijn, kunnen de kinderen zelf aan de slag. Alle informatie is namelijk te vinden in de aangeboden lessenpakketten.

Lessenpakket - De aardappel in je school